Dolandırıcılık suçu ve dolandırıcılık yöntemlerine dair bilinmesi gereken her şey

Kaynakça

 • ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). 2016. “Report to the Nations: On Occupational Fraud and ABuse, 2016”, http://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-to-the-nations.pdf, erişim tarihi 01.12.2016
 • Adalet Bakanlığı. 2012a. Adalet İstatistikleri 2010, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Adalet Bakanlığı. 2012b. Adalet İstatistikleri 2011, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Adalet Bakanlığı. 2012c. Adli İstatistikler 2012, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü.
 • Adalet Bakanlığı. 2013. Adli İstatistikler 2013, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2013/ist_tab.htm
 • Adalet Bakanlığı. 2014. Adli İstatistikler 2013, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2014/ist_tabasil.htm
 • Baspınar, Ahmet. 2008. “Halka Arzlarda Oluşan Fiyat Anomalilerine Bağlı Çıkar İlişkileri”, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Doktora Programı Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Benedict, Ruth. 1998. Kültür Örüntüleri, Ankara: Öteki.
 • Bilen, Mesut. 2012. “Türk Ceza Hukuku’nda Dolandırıcılık Suçu”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bil.Enst. Kamu Hukuku ABD Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Carvajal, Ana, Hunter Monroe, Catherine Pattillo, Brian Wynter. 1995. “Ponzi Schemes in The Caribbean”, www.imf.org, erişim tarihi 07.08.2015
 • Cialdini, Robert B. 2009. Influence: The Psychology of Persuasion, Harper Collins ebooks
 • Cnntürk, 2014. “Türkiye’nin ve Dünyanın En Ünlü Dolandırıcıları”, http://www.cnnturk.com/fotogaleri/yasam/diger/turkiyenin-ve-dunyanin-en-unlu-dolandiricilari, erişim tarihi 01 Haziran 2015.
 • Cullen, Francis T. ve Robert Agnew. 2011. Criminological Theory: Past to Present (4th Edition), New York Oxford: Oxford University Press.
 • Daştan, Duygu. 2008. “Halka Arzlarda Fiyatlandırma: 2004 – 2007 İMKB Örneği”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Durukan, Banu. 2002. “The Relationship Between IPO Returns and Factors İnfluencing IPO Performance: Case of Istanbul Stock Exchange”, Managerial Finance, February 2002, Syf. 18-38.
 • FTC (Federal Trade Commission). 2013. “Consumer Fraud in the United States, 2011: The Third FTC Survey”https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/consumer-fraud-united-states-2011-third-ftc-survey/130419fraudsurvey_0.pdf, erişim tarihi 20.08.2015
 • Glasser, William. 2010. Reality Therapy: a New Aproach to Psychiatry, Harper Collins e-books.
 • Gökcan, Hasan Tahsin. 2009. “Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m. 204)” Ankara Barosu Dergisi, Yıl:67, Sayı: 3 Yaz 2009, Syf.: 93-126.
 • HATMER (Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Merkezi). 2015. İstatistikler: Mart 2015, http://www.sbm.org.tr/tr/Istatistikler/hatmer_2015_mart.pdf, erişim tarihi 30.11.2016
 • Hollin, Clive R. 2002. Psychology And Crime: An Introduction to Criminological Psychology, Rotledge :London and New York
 • Huber, Joel, John W. Payne ve Cristopher Puto. 1982. “Adding Asymmetrically Dominated Alternatives: Violation of Regularity and Similarity Hypothesis”, The Journal Of Consumer Research, Vol. 9, No. 1 (Jun., 1982), 90-98.
 • ILO, 1952. “ILO Social Security Convention No.102”, http://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/social-security/WCMS_249301/lang–en/index.htm, erişim tarihi 23.08.2015
 • Kaner, Sema. 1992. “Suçluluğu Açıklayan Yaklaşımlar”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Syf. 473-496.
 • Kovacich, Gerald. 2008. Fighting Fraud: How to Establish and Manage an Anti-Fraud Program, New York: Elsveir.
 • Knowles, Eric S. ve Jay A. Linn. 2004. Resistance And Persuasion içinde “Approach–Avoidance Model of Persuasion: Alpha and Omega Strategies for Change” Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Assocıates.
 • Knutsson, Johannes. 1977. Labeling Theory: A Critical Examination, Scientific Reference Group, Report 3, Stockholm.
 • Kranacher, M., Richard Riley ve Joseph T. Wells. 2011. Forensic Accounting and Fraud Examination, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Küçükkocaoğlu, Güray ve Ayşegül ALAGÖZ. 2009. “İMKB’de Uygulanan Halka Arz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:2, Yıl:2009, ss.65-86.
 • Lombroso, Cesare. 1911. Crime and Its Causes and Remedies, Londra: William Heinemann.
 • MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu). 2015. “Kamuoyuna Duyuru”, http://www.masak.gov.tr/tr/content/on-odeme-dolandiriciligi-tipolojileri/109, erişim tarihi 15.06.2015
 • Maviş, Volkan. 2015. “Dolandırıcılık Suçunun Hile Unsuruna İlişkin Sorunlar”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:6 Özel Sayı, syf.: 597-626.
 • Meraklı, Serkan. 2009 (Basım Yılı: 2010). “Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCK m. 155)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 11, Özel S.: 2009, Syf.: 1657-1713.
 • Meton, Robert K. 1968. Social Theory and Social Structure, New York: The Free Press.
 • Moore, Tyler, Jie Han ve Richard Clayton. 2012. “The Postmodern Ponzi Schemes: Empirical Analysis of High-Yield Investment Programs”, www.ifca.ai, erişim tarihi 07.08.2015
 • NFA (National Fraud Authority). 2009a. “Fraud Typologies and Victims of Fraud”, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118469/fraud-typologies.pdf, erişim tarihi 15.05.2015
 • NFA (National Fraud Authority). 2009b. “Support fort he Victims of Fraud”, https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_dergisi_pdfler.meclis_donemleri?v_meclisdonem=0, erişim tarihi 15.05.2015
 • NFA (National Fraud Authority). 2010. “The Work of the Counter Fraud Strategy Forum”, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118462/counter-fraud-strategy-forum2010.pdf, erişim tarihi 15.05.2015
 • Sabah, 2011. “Baş döndüren Sazan Sarmalı”, http://www.sabah.com.tr/yasam/2011/07/28/bas-donduren-sazan-sarmali, erişim tarihi 01.06.2015
 • SEC (Securities and Exchange Commision). 2015. “Investor Alert: Ponzi Schemes Using Virtual Currencies”, www.sec.gov, erişim tarihi 07.08.2015
 • Shoemaker, Donald J. 2010. Theories of Delinquency: An Examination of Explanations of Delinquent Behavior (Sixth Edition), Oxford: Oxford University Press.
 • Sykes, Gresham M. ve Davit Matza. 1957. “Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency”, American Sociological Review, Cilt. 22, Sayı 6, Syf.: 664-670.
 • Tükel, Ayça. 2010. “Asimetrik Enformasyon Işığında Halka Arzların Uzun Dönemli Performanslarının Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Ve İstatistik Dergisi, Sayı:12 2010 102–121.
 • Ural, Tülin. 2008. “Pazarlamada Yeni Yaklaşım: Nöropazarlama Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme”, Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı: 2, syf.:421-432.
 • Walsh, James. 1998. You Can’t Cheat an Honest Man: How Ponzi Schemes and Pyramid Fraud Work and Why They’re More Common Than Ever, Los Angeles: Silver Lake Publishing.
 • Wolfe, David T., ve Dana R. Hermanson. 2004. “The Fraud Diomand: Considering the Four Elements of Fraud”, CPA Journal, 74.12, Syf. 38-42.
 • Zarrabi, Shahin ve Lennart Lundberg. 2013. “The Madoff Fraud”, www.math.chalmers.se, erişim tarihi 07.08.2015

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumunuzu yazdıktan sonra "Yorumlama biçimi" bölümünden "anonim" seçeneğini seçtikten sonra "yayınla" bölümüne tıklayın.

Öne Çıkan Yayın

Whatsapp'ta yayılan "Migros ücretsiz hediye kuponu dağıtıyor" dolandırıcılığı

Whatsapp'ta yayılan aşağıdaki mesaj kullanıcıları sahte siteye yönlendiriyor. Yönlendirilen ekranda bu tür sitelerde sıklıkla görülen...

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Etiketler