Dolandırıcılık suçu ve dolandırıcılık yöntemlerine dair bilinmesi gereken her şey

27 Mayıs 2017 Cumartesi

Kredi Kartı ve Internet Bankacılığında Sorumluluk

Kredi Kartı, Internet Bankacılığı, sorumluluk, kart sahibinin sorumluluklar

Kredi kartı sahibinin sorumlulukları neler?
Kart sahibinin üç temel sorumluluğu bulunuyor: kartı ve kart yerine geçebilecek bilgileri korumak; bu bilgilerin kaybolması veya çalınması durumunda derhal bildirimde bulunmak; adres değişiklerini 15 gün içinde bildirmek.

1.  Kendisine verilen kartı ve kartın kullanılması bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli bir şekilde korumak ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak, kartın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde kart çıkaran kuruluşu derhal haberdar etmek zorundadır (3/2/2006 sayılı ve 5464 sy. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Md. 16)

2.  Kartının ya da karttan harcama yapılmasında kullanılabilecek bilgilerin kaybolması veya çalınması halinde derhal bildirimde bulunmaktan sorumludur. Kart sahibi, yapacağı bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan yüzelli Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumludur (5464 sy. Kanun Md. 12)

Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmaz.

3.  Kart hamili adresinde meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren onbeş gün içinde kart çıkaran kuruluşa bildirmekle yükümlüdür (5464 sy. Kanun Md. 16).

Kart numarası bildirilmek suretiyle üye işyerinden telefon, elektronik ortam, sipariş formu veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılan işlemlerden doğacak anlaşmazlıklarda ispat yükü üye işyerine aittir (5464 sy. Kanun Md. 32).

Kart sahibinin sorumluluk sınırı ne kadar?
Kart sahibi bildirimde 24 saatlik süreyi aşmamışsa, sorumlu tutulacağı miktar en fazla 150 TL’dir (5464 sy. Kanun Md. 12).
Kredi Kartı, Internet Bankacılığı, sorumluluk, kart sahibinin sorumluluklar

Bankalar ve üye iş yerlerinin sorumlulukları neler?
Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ve üye işyerleri bu Kanun ve ilgili düzenlemeler ile getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde gerekli basiret ve özeni göstermekle yükümlüdür (5464 sy. Kanun Md. 32).

Kart çıkaran kuruluş ile kart hamili arasında oluşabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde, işlemin hatasız bir şekilde kaydedildiği, hesaba intikal ettirildiği ve herhangi bir teknik yetersizlik veya arıza halinin bulunmadığını ispat etme yükümlülüğü kart çıkaran kuruluşa aittir (5464 sy. Kanun Md. 32)

Kuruluş[1], kendi alanına giren konularda sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarını önleyici çalışmalar yapmakgüvenlik önlemleri saptamak, ilgili taraflar arasında gerekli bilgi paylaşımının sağlandığından emin olacak şekilde mekanizmalar kurmak ve sağlanan bilgi paylaşımının etkinliğini takip etmekle yükümlüdür (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 4 Aralık 2013 tarih ve 28841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’i Md.5 / (3))


[1] Risk Merkezi ile bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlar
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumunuzu yazdıktan sonra "Yorumlama biçimi" bölümünden "anonim" seçeneğini seçtikten sonra "yayınla" bölümüne tıklayın.

Öne Çıkan Yayın

Whatsapp'ta yayılan "Migros ücretsiz hediye kuponu dağıtıyor" dolandırıcılığı

Whatsapp'ta yayılan aşağıdaki mesaj kullanıcıları sahte siteye yönlendiriyor. Yönlendirilen ekranda bu tür sitelerde sıklıkla görülen...

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Etiketler