Dolandırıcılık suçu ve dolandırıcılık yöntemlerine dair bilinmesi gereken her şey

Whatsapp'taki bu mesaja dikkat !

Whatsapp'ta Migros ücretsiz hediye kuponu dağıtıyor" içerikli mesajla yayılan dolandırıcılık nasıl işliyor?

51 TL'ye Iphone mümkün mü?

Çok ucuza iphone vb. ürün sattığını söyleyen açık artırım siteleri nasıl çalışıyor?

Türkiye'nin dolandırıcılık sanığı yoğunluk haritası

Dolandırıcılık suçundan sanık olanların illere göre dağılımı.

Sahte klonlamadan, sahte HIV aşısına bilimde hile ve dolandırıcılıklar

Bilimsel hile ya da dolandırıcılık nedir? Hangi yollarla yapılıyor?

Tatil planı yaparken dolandırıcıların kurbanı olmayın

Bütün yılın yorgunluğunu atmak isterken, hem paranızdan, hem de o güzelim tatilinizden olabilirsiniz. İşte tatil dolandırıcılıkları...

27 Ocak 2020 Pazartesi

Dizi film "Babil": Ponzi ve Saadet Zinciri aynı mı?


Ponzi ve diğer para toplama dolandırıcılıkları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayınız.Share:

28 Nisan 2018 Cumartesi

Güncel Dolandırıcılık Uyarıları

Not: Güncel dolandırıcılık uyarıları için instagram ve twitter'dan takip ediniz.
twitter & instagram: @fraud_tr

Share:

Yalın ve illerin nüfusuna orantılanmış dolandırıcılık yoğunluk haritaları

dolandırıcılık, dolandırıcılık suçu, dolandırıcılık yoğunluk haritası, illere göre dolandırıcılık
dolandırıcılık, dolandırıcılık suçu, dolandırıcılık yoğunluk haritası, illere göre dolandırıcılık
“Dolandırıcılık yoğunluk haritası” Adalet Bakanlığı’nın 2016 yılı verilerinden derlenmiştir ve sonuçlanmış mahkeme kararlarından oluşmaktadır. 2016 yılında toplam 52.888 dolandırıcılık suçu karara bağlanmıştır. Üstteki yoğunluk haritasında TCK 157, 158 ve 159 maddelerin toplamı yalın veri olarak görülmektedir.  Alttaki haritada ise dolandırıcılık olay sayılara nüfusa göre orantılanmıştır.

“Dolandırıcılık” 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak” olarak tanımlanmaktadır (TCK md.157).

Dolandırıcılığın “basit hali” Türk Ceza Kanunu’nun 157’nci maddesinde, “nitelikli hali” 158’inci maddesinde ve “daha az cezayı gerektiren hali” de 159’uncu maddesinde düzenlenmiştir.

Dolandırıcılığın “Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle (TCK 158-1/f)” yapılması durumunda, söz konusu suç “nitelikli interaktif dolandırıcılık” olarak da tanımlanmaktadır.
Share:

29 Haziran 2017 Perşembe

"Gratis hediye kupunu dağıtıyor" dolandırıcılığı

Daha önce "Migros hediye kuponu dağıtıyor" yalanıyla yapılan hediye kupon dolandırıcılığı (vouchers scam) şimdi "Gratis hediye kuponu dağıtıyor" şeklinde yapılıyor. Migros dolandırıcılığına kananların telefon faturasına 56TL yansımıştı. Kanmayın, WhatsApp ya da benzer ortamlarda paylaşmayın. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Share:

17 Haziran 2017 Cumartesi

Kapıdan satış dolandırıcılığında bilinmesi ve yapılması gerekenler

Kapıdan satış dolandırıcılığı aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılmaktadır:
 • Çekiliş bahanesiyle satış
 • Asılsız vaat yoluyla satış
 • Senet imzalatma odaklı satış
 • Olağanüstü yüksek fiyat
 • Senaryolu yüksek fiyattan satış (Yöntemler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız)
“Kapıdan satış (door to door marketing) olarak bilinen satış “İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 2’inci maddesi uyarınca aşağıdaki satışlar kapıdan satışın kapsamı dışında tutulmuştur:
 • Finansal hizmetler
 • Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı
 •  Konut kiralama
 • Paket turlar, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi
 • Günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya iş yerine götürülmesi gibi alışverişler.
kapıdan satış dolandırıcılığı, kapıdan satışta bilinmesi gerekenler

Kapıdan satışlarda nelere dikkat etmeliyiz?

1. Her şeyden önce her isteyen, dilediği şekilde kapıdan satış yapamaz. Sadece yetki belgesine sahip olanlar bu tür satışı yapabilirler (Yönetmelik Md.19) . Kapınıza gelen bir satıcının yetki belgesinin olup olmadığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sitesinden sorgulanabilir. Sorgu sayası için tıklayınız

2. Satıcı sözleşme ya da başka herhangi bir bağlayıcı anlaşmadan önce tüketiciye “Ön Bilgilendirme” yapmak zorundadır (Yönetmelik Md. 5). Bilgilendirmenin “en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde yazılı olarak” yapılması gerekmektedir. “Ön Bilgilendirme”nin yapıldığına dair ispat yükümlülüğü satıcıya aittir. Ön Bilgilendirme aşağıdaki hususları içermelidir:
 •  Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
 • Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı ile iletişim bilgileri,
 •  Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı,
 • Cayma hakkının olduğu durumlarda, cayma hakkının kullanılma şartları,
kapıdan dolandırıcılık, kapıdan satış dolandırıcılığı, kapıdan satışta bilinmesi gerekenler,

3. Satıcı ve tüketici arasında yapılan sözleşmede de uyulması gereken kurallar vardır. Her yazılı metin sözleşme sayılmamaktadır. Bakanlık tarafından belirtilen şekil ve içeriğe haiz olmayan belgeler Bakanlık tarafından “sözleşme” olarak kabul edilmemektedir. 

Sözleşme: En az on iki punto büyüklüğünde anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmelidir. Sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur (Md. 6). 

Sözleşmede aşağıdaki hususların açık, net bir şekilde belirtilmesi zorunludur:
 • Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
 • Tüketicinin adı soyadı ile satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,
 • Satıcının açık adresi, telefon, faks numarası ve benzeri iletişim bilgileri,
 • Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı,
 • Sözleşmenin kurulduğu tarih,
 • Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi,
 • Ödemeye ilişkin bilgiler,
 • Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgiler,
 • Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
 • Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda (14’üncü maddede belirtilmektedir), tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,
 • “Bu sözleşmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde malı geri almayı taahhüt ederiz.” İfadesi (sözleşmenin birinci sayfasında ve on altı punto büyüklüğünde koyu harflerle yazılması zorunludur)
 • Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
 • Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi ile “Sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım.” ifadesini ve cayma hakkının kullanılabildiği sözleşmeler için “On dört gün içinde cayma hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim.” ifadesini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorundadır.
4. Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir (Md. 8). Cayma hakkının kullanılmasında tüketici yönetmeliğin ekinde yer alan formu (form için tıklayınız) kullanabileceği gibi, cayma kararını bildiren açık bir beyanın satıcı tarafından sözleşmede belirtilen adrese gönderilmesi de yeterlidir. Cayma hakkının kullanıldığına dair ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

5. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
 • Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 • Birden fazla parçadan oluşan mallarda tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 • Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
6. Satıcı cayma süresi içerisinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

7. Satıcı cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

8. Satıcının yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi durumunda tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir.

9. Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde malı geri almakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde malın geri alınmaması durumunda, tüketici malı muhafaza etmekle yükümlü değildir.
Share:

7 Haziran 2017 Çarşamba

Dolandırıcılık suç sanığı yoğunluk haritası, 2016


“Dolandırıcılık” 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak” olarak tanımlanmaktadır (TCK md.157).

Dolandırıcılığın “basit” hali Türk Ceza Kanunu’nun 157’nci maddesinde, “nitelikli” hali 158’inci maddesinde ve “daha az cezayı gerektiren hali” de 159’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Dolandırıcılığın “Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle (TCK 158-1/f)” yapılması durumunda, söz konusu suç “nitelikli interaktif dolandırıcılık” olarak da tanımlanmaktadır.

Yoğunluk haritasında 157, 158 ve 159 maddelerin toplamı görülmektedir. 

Adalet Bakanlığı'nın verilerinden derlenmiştir (http://adlisicil.adalet.gov.tr/adliarsiv.html)


Share:

ATM kart şifresini ters girme efsanesi

"Eğer bir gün ATM makinelerinden bir soyguncu tarafından para çekmeye zorlanırsanız; şifrenizi ters girmeniz haline (1234 yerine 4321 gibi) makine parayı veriyor ama bu sırada polis çağırıyor... Mutlaka sevdiklerinizle paylaşın" içerikli whatsapp'ta yayılan metin gerçeği yansıtmıyor, doğru değil. Böyle bir uygulama yok.
Share:

3 Haziran 2017 Cumartesi

Ev alacaklara 15.000 TL destek dolandırıcılığı

"Dolandırıcıların KOSGEB ve girişimci kredisi tuzağı" başlığı ile yayınladığımız dolandırıcılık türünün bir başka örneği bu defa cep telefonlarına "HİBEBİLGİ" rumuzuyla gönderilen "Devletten ilk defa ev alacak HERKESE 15.000 TL geri ödemesiz destek" sloganıyla yapılıyor.  SMS ile gelen link tıklandığında farklı kredi seçeneklerine tıklanmasının ardından, kullanıcı devam etmek için 56 TL tutan üyeliğe yönlendiriliyor. İşin dolandırıcılık kısmı da burada başlıyor. Sonuçta, 56 TL'lik üyelikle "HERKESE" verileceği duyurulan hibenin alınması arasında herhangi bir ilişki bulunmuyor. 
Share:

30 Mayıs 2017 Salı

Hukuk bürosu ve icra takibi dolandırıcılığı

Hukuk bürosu adı kullanılarak gönderilen mesajda, gönderilen kişi hakkında icra takibi başlatıldığı belirtilmekte, mesaja inananların aşağıda verilen numarayı aramaları durumunda ise hemen ödeme yapmaları durumunda icranın durdurulacağı ifade ediliyor. Bu tür mesajlara kesinlikle inanılmaması çok önemli.
Share:

27 Mayıs 2017 Cumartesi

Kredi Kartı ve Internet Bankacılığında Sorumluluk

Kredi Kartı, Internet Bankacılığı, sorumluluk, kart sahibinin sorumluluklar

Kredi kartı sahibinin sorumlulukları neler?
Kart sahibinin üç temel sorumluluğu bulunuyor: kartı ve kart yerine geçebilecek bilgileri korumak; bu bilgilerin kaybolması veya çalınması durumunda derhal bildirimde bulunmak; adres değişiklerini 15 gün içinde bildirmek.

1.  Kendisine verilen kartı ve kartın kullanılması bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli bir şekilde korumak ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak, kartın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde kart çıkaran kuruluşu derhal haberdar etmek zorundadır (3/2/2006 sayılı ve 5464 sy. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Md. 16)

2.  Kartının ya da karttan harcama yapılmasında kullanılabilecek bilgilerin kaybolması veya çalınması halinde derhal bildirimde bulunmaktan sorumludur. Kart sahibi, yapacağı bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan yüzelli Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumludur (5464 sy. Kanun Md. 12)

Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmaz.

3.  Kart hamili adresinde meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren onbeş gün içinde kart çıkaran kuruluşa bildirmekle yükümlüdür (5464 sy. Kanun Md. 16).

Kart numarası bildirilmek suretiyle üye işyerinden telefon, elektronik ortam, sipariş formu veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılan işlemlerden doğacak anlaşmazlıklarda ispat yükü üye işyerine aittir (5464 sy. Kanun Md. 32).

Kart sahibinin sorumluluk sınırı ne kadar?
Kart sahibi bildirimde 24 saatlik süreyi aşmamışsa, sorumlu tutulacağı miktar en fazla 150 TL’dir (5464 sy. Kanun Md. 12).
Kredi Kartı, Internet Bankacılığı, sorumluluk, kart sahibinin sorumluluklar

Bankalar ve üye iş yerlerinin sorumlulukları neler?
Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ve üye işyerleri bu Kanun ve ilgili düzenlemeler ile getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde gerekli basiret ve özeni göstermekle yükümlüdür (5464 sy. Kanun Md. 32).

Kart çıkaran kuruluş ile kart hamili arasında oluşabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde, işlemin hatasız bir şekilde kaydedildiği, hesaba intikal ettirildiği ve herhangi bir teknik yetersizlik veya arıza halinin bulunmadığını ispat etme yükümlülüğü kart çıkaran kuruluşa aittir (5464 sy. Kanun Md. 32)

Kuruluş[1], kendi alanına giren konularda sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarını önleyici çalışmalar yapmakgüvenlik önlemleri saptamak, ilgili taraflar arasında gerekli bilgi paylaşımının sağlandığından emin olacak şekilde mekanizmalar kurmak ve sağlanan bilgi paylaşımının etkinliğini takip etmekle yükümlüdür (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 4 Aralık 2013 tarih ve 28841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’i Md.5 / (3))


[1] Risk Merkezi ile bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlar
Share:

24 Mayıs 2017 Çarşamba

"Google Drive" görünümlü olta saldırısı (phishing)

Phishing (Olta Saldırısı)İngilizce “password” (şifre) ve “fishing” (balık avlamak) kelimelerin birleşiminden oluşturulmuştur. Şifre, parola, müşteri numarası, kullanıcı adı, kredi kartı numarası vb. bilgilerin elektronik ortamlarda ele geçirilmesini amaçlayan saldırı türüdür.


Kullanıcı gerçekmiş gibi görünen e-posta, SMS ve whatsapp mesajlarında yer alan linklere tıklaması sonucunda klon siteye yönlendirilmektedir.
google drive görünümlü, phishing saldırısı, internet dolandırıcılığı
Farklı kurumsal kimlikleri taklit eden dolandırıcıların gönderdikleri E-posta'nın "Kimden" bölümünde isim olarak "Google Drive" görünüyor. 
google drive görünümlü, phishing saldırısı, internet dolandırıcılığı

E-posta  içeriğinde ise kullanıcılara "yeni bir "Google Drive" paylaşımı geldiği" ve içeriğe ulaşmak için verilen linke tıklamaları gerektiği belirtiliyor.
Share:

22 Mayıs 2017 Pazartesi

Dolandırıcılar internet bankacılığını kullanarak 8 dakikada 4.800 TL'yi hesaplarına aktardı

internet bankacı dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, Akbank internet dolandırıcılığı

Akbank müşterisi B.K.’nın bilgilerine ulaşan dolandırıcılar, 8 dakika içinde 4 bin 800 TL çaldılar çıktı.

Akbank müşterisi B.K., Akbank'ın “444 25 25” ve “0850 222 25 25” telefon numaralarına benzer “0500 425 25 25” numaralı telefondan arandı. Adının “Nuran Taşkın” olduğunu ve “Akbank Güvenlik Birimi”nden aradığını söyleyen dolandırıcı, mağdur B.K.’ya Akbank'ın internet bankacılığı kullanılarak Rusya IP adresi ile giriş yapıldığını iletti. Kıbrıs'ta bulunan bir hesaba izni olmadan EFT yapıldığını söyleyen dolandırıcı, işlemleri durdurmak için mağduru Akbank ile bire bir aynı olarak düzenlenmiş “sesli yanıt sistemi”ne aktardı ve “T.C. Kimlik No” ile “kart şifresini” tuşlamasını isteyip bu bilgileri ele geçirdi.

Bilgileri çalan dolandırıcılar, vadesiz hesabı olmayan mağdura vadesiz hesap da açıp, telefonda Akbank'tan gelen şifreyi mağdurdan istedi. Hesap açıldıktan sonra ise “Habip Arslan” adına 800 TL’lik bir EFT yapıldı. Sonrasında ise iki defa kredi kartından vadesiz hesaba nakit transferi yapılarak yine “Habip Arslan” adına toplamda 4000 TL EFT daha gönderildi.

Dolandırıldığını anlayan mağdur B.K., hemen Akbank ile iletişime geçti. Banka ise şifrenin üçüncü şahıslarla paylaşılmaması gerektiğini öne sürerek, zararı karşılamayacağını bildirdi.

Akbank, kendisi kabul etmese de, tüm bu işlemler sırasında aşağıdaki ihmal ya da tedbirsizliği nedeniyle kusurlu olarak gösteriliyor:

 • Sadece 8 dakika içinde yapılan olağandışı 5 işlem şüpheli işlem kategorisine alınıp durdurulmamış.

 • Mağdurun vadesiz hesabı bulunmadığı, dolandırıcılar tarafından açılan yeni hesapta mevduat bulunmadığı halde, eksi bakiyeye düşürülerek transferine izin verilmiş.

 • Aynı gün benzer vakaların yaşanmasına rağmen banka tarafından herhangi bir önleyici aksiyon alınmamış.

 • Yapılan para transferlerinin onayı cep telefonuma bildirilmemiş.

 • Transferler yeni bir cihaz ve IP adresinden ilk defa yapılmasına rağmen hemen onaylanmış ve mağdur bilgilendirilmemiş.

 • Yapılan tüm işlemler kullanıcının daha önce yapmadığı, profiline uymayan ve normalde bir uyarı mekanizmasının (Red Flag) devreye alınmasını gerektiren işlemler olduğu halde bu konuda bir işlem yapılmamış,
Kaynak: http://odatv.com/unlu-turk-bankasindaki-hesaplarda-organize-dolandiricilik-2205171200.html
Share:

21 Mayıs 2017 Pazar

Dolandırıcıların KOSGEB ve girişimci kredisi tuzağı


KOSGEB dolandırıcılığı, girişimci kredisi dolandırıcılığı
Gerek KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) gerekse de diğer kurumlar tarafından KOBİ'leri desteklemek adına verilen uygun krediler dolandırıcılar için yeni bir istismar alanı oldu. Dolandırıcılar bazen kredileri kullandıracak olan ve başvuruyu kabul eden kuruluş rolüne, bazen de başvuru için danışmanlık sunan kuruluş rolüne bürünüyorlar.

dolandiricilik.org tarafından yapılan araştırmada KOBİ kredisi dolandırıcılığında iki yöntem tespit edildi:

1. Esnaf vatandaşların cep telefonuna “Isletmelere nefes aldiracak 150.000 TL ust limitli kredi imkanindan faydalanmak icin gecikmeden basvurun! 0850 811 X XXX" www.xxxxxinternetsitesi.com.tr” içerikli bir mesaj gönderiliyor. Belirtilen numarayı arayan esnafa, başvuru için kendisine gönderilecek formları doldurup geri göndermesi ve formları teslim alırken kargo görevlisine 700 TL ödeme yapması gerektiği belirtiliyor. Sonuçta kendisine gönderilen iki sayfa formu doldurup geri gönderen esnaf ne gerçek anlamda kredi başvurusu yapmış oluyor, ne de formu gönderenlere ulaşabiliyor.

2. Oluşturulan sitelerle ya da yine gönderilen cep telefonları ile KOBİ için proje desteği sağladığını söyleyen dolandırıcılar söz konusu proje ile ilgili bilgi ve diğer hazırlıkları teslim aldıktan sonra proje çalışmaları için ön ödeme alıyor ve sonrasında ortadan kayboluyor.

“KOSGEB tüm hizmetleri ücretsiz olarak sağlıyor”
KOSGEB İstanbul Boğaziçi Müdürü Gürsel Kızılaslan’ın belirttiğine göre kredi başvuruları KOSGEB.gov.tr adresinden ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor. Bu yöntemlerle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını belirten Kızılaslan şunları söylüyor: “KOSGEB’in destek hizmetleri ücretsizdir. KOSGEB’in adını kullanarak sizinle iletişime geçip para talep edenler dolandırıcıdır. Kesinlikle onlara itibar edip para yatırmayınız. KOSGEB müdürlüklerini ziyaret edip KOSGEB’in kendi personeli ile bütün destek başvurularınızı ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz”

Kaynak: 
Share:

17 Mayıs 2017 Çarşamba

Dolandırıcılığa karşı bilinmesi gereken 5 basit kural
Dolandırıcılığa karşı yapılabilecek belki de çok şey var ama şu beş basit kuralı bilmek ve uygulamak bile başlı başına çok önemli. Beş kuralın en önemlisi ise dolandırıcılık yöntemlerini bilmek, dolandırıcıların hangi tuzaklarla insanlara yaklaştıklarının farkında olmak.

Share:

Whatsapp'ta yayılan "Migros ücretsiz hediye kuponu dağıtıyor" dolandırıcılığı

whatsapp dolandırıcılığı, dolandırıcılık, migros, hediye kupon dolandırıcılığı
Whatsapp'ta yayılan aşağıdaki mesaj kullanıcıları sahte siteye yönlendiriyor. Yönlendirilen ekranda bu tür sitelerde sıklıkla görülen ve iknanın altı ilkelerinden olan sosyal kanıt ve kampanyanın tükenmekte olduğuna dair görseller yer alıyor. 

"Hey, MİGROS ücretsiz kuponlar hediye ediyor. Benimki daha şimdi elime geçti, teklif sona ermeden siz de alın. ---- > http://migros-tr.club/ <---- bağlantısını takip etmeniz yeterli, bana daha sonra teşekkür edebilirsiniz :)"

whatsapp dolandırıcılığı, migros dolandırıcılığı, migros ücretsiz kupon dağıtıyor,
Whatsapp'ta yayılan mesajda yönlendirilen site
Size üç soru soruluyor. Aslında soruların işlevi siteye inandırıcılık katmak, bir başka deyişle bu fırsattan herkesin yararlanamadığına vurgu yapmak. Soruların ardından hediye kazandığınıza dair mesaj görünüyor. Ancak bu kuponu alabilmek için önce bu mesajı whtaspp'ta 15 kişiye göndermeniz gerekiyor. Bu da sitenin duyurulması için önemli. Zincir yayılma ile çok kısa sürede oldukça fazla sayıda kişiye ulaşılmış olunuyor. Sürecin sonunda, "56 TL'lik siparişiniz onaylanmıştır" mesajı ile faturanıza 56 TL ek ücret yansıyor.
whatsapp dolandırıcılığı, migros dolandırıcılığı, migros ücretsiz kupon dağıtıyor,
İnandırıcılık için iknanın altı ilkesinden "sosyal kanıt" ve "fırsatın tükenmekte olduğu" ilkeleri kullanılıyor
Bu tür dolandırıcılık aslında ne Türkiye'de ne de dünyada yeni değil. Bu tipolojide farklı marketler, markalar kullanılabiliyor.  Dolandırıcılık genellikle whatsapp üzerinden yayılıyor ancak Facebook gibi sitelerde de sıklıkla görülüyor.
whatsapp dolandırıcılığı, dolandırıcılık, migros, hediye kupon dolandırıcılığı

Share:

Öne Çıkan Yayın

Whatsapp'ta yayılan "Migros ücretsiz hediye kuponu dağıtıyor" dolandırıcılığı

Whatsapp'ta yayılan aşağıdaki mesaj kullanıcıları sahte siteye yönlendiriyor. Yönlendirilen ekranda bu tür sitelerde sıklıkla görülen...

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Etiketler